Стартова зустріч представників Університетів – учасників проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)

12_14-15_moped

Стартова зустріч представників Університетів – учасників проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)

Dec 14, 17
valerysm
no comments

14-15 грудня 2017 року в Університеті Deusto (м. Більбао, Іспанія) відбулася зустріч представників Університетів – учасників проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP: ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Університет Деусто (Іспанія), Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Кіпрський університет (Кіпр), Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, ТзОВ “Quality Ukraine” (порядок денний зустрічі).

Київський університет імені Бориса Грінченка представляли – Н.В. Морзе, координатор проекту в університеті, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, О.П. Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, В.П. Вембер, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час зустрічі було детально обговорено план реалізації проекту, основні завдання та очікувані результати за проектом в цілому та окремо за трьома основними видами діяльності – Бачення, Продукт, Вплив.

Університет Грінченка є відповідальним коорданатором за організацію та виконання завдання робочого пакету WP1: «Створення БАЧЕННЯ шляхом глибокого аналізу та вивчення педагогічної вищої освіти ЄС та України». Виконання завдань цього робочого пакету відбуватиметься протягом 10 місяців, а саме 15.10.2017 – 30.09.2018 р. Основні етапи, терміни їх виконання та очікувані результати презентувала учасникам зустрічі Н. В. Морзе. Виконання завдання робочого пакету WP1 включатиме чотири основних етапи:

  • Вивчення інновацій та найкращих практик ВНЗ ЄС;
  • Створення 3d-карти української педагогічної освіти (візуалізація зв’язку між педагогічними тенденціями, інноваційними технологіями та освітніми установами);
  • Розробка рекомендацій щодо методологічного та технічного проектування інноваційної класної кімнати (ICR-класу);
  • Побудова профілю формування цифрової компетентності викладача / вчителя.

Проект передбачає виконання семи робочих пакетів, координаторами яких є українські Університети, що входять до консорціуму проекту MoPED.

Матеріали зустрічі:

You must be logged in to post a comment