Інформаційний день для вчителів від академічної групи проєкту MoPED у Київському університеті імені Бориса Грінченка

10_07_moped_01

Інформаційний день для вчителів від академічної групи проєкту MoPED у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Oct 07, 20
valerysm
no comments

У Київському університеті імені Бориса Грінченка 7 жовтня 2020 року відбувся інформаційний день в рамках проєкту “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання” (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP у форматі вебінару.

Вебінар розпочала Наталія Морзе, координатор проєкту в Університеті Грінченка, професор кафедри комп’ютерних наук і математики, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України з виступом про “Сучасні освітні тренди”.

Протягом виступу “Формувальне оцінювання та цифрові технології” Вікторії Вембер, доцента кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидата педагогічних наук учасники ознайомилися з поняттям формувального оцінювання та його особливостями, стратегіями оцінювання, цілями формувального оцінювання на різних етапах заняття – перед початком роботи, в процесі роботи та наприкінці заняття, структурою процесу формувального оцінювання, а також прикладами цифрових інструментів, класифікованих в різні групи інструментів, з визначенням для яких цілей формувального оцінювання вони можуть бути застосовані. Одним з видів формувального оцінювання є пірінгове оцінювання – на вебінарі було розглянуто особливості цього виду оцінювання, а також його переваги та недоліки в порівнянні з традиційним оцінюванням, а також наведено приклади цифрових ресурсів, які можуть бути використані для пірінгового оцінювання.

Про “Підходи та особливості організації STEM-проєктів” розповіла Марія Бойко, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат педагогічних наук. Вона ознайомила учасників з поняттям STEM-освіта, особливостями її впровадження, зв’язком між практиками STEM, підходами до організації STEM-проєктів: науковим та людиноорієнтованим, було розглянуто навички організації наукових процесів, етапи наукового та людиноорінтованого підходів, особливості організації роботи над STEM-проектами, ознайомлено з цифровими ресурсами для підтримки STEM-проектів та критеріями оцінювання.

Своє бачення відповіді на питання “Як підвищити практичну орієнтованість вивчення природничих предметів в умовах змішаного навчання” представила Світлана Василенко, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти. Учасники ознайомились із прикладом стратегії фасилітації дослідницької діяльності учнів з використання інтерактивних віртуальних симуляторів, що імітують дослідження у галузі природничих дисциплін.

Про “Використання відео-матеріалів у змішаному навчанні” розповіла Лілія Варченко-Троценко, науковий співробітник Центру технологій дистанційного навчання НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук. Учасників було ознайомлено з поняттям змішаного навчання та тим яку роль в ньому відіграють відео-матеріали, розглянуто типи відеоматеріалів, які використовуються в освітньому процесі та інструменти створення інтерактивних відео, визначені основні характеристики ефективних відео.

Відео вебінару доступне за посиланням (код доступу: hi0e3!@U) або в YouTube за посиланням.

Форма фідбеку

Звіт про проведений захід

You must be logged in to post a comment