Звіт щодо виконання завдань проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) на засіданні Вченої ради Університету Грінченка

11_29_rezult_moped_01

Звіт щодо виконання завдань проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) на засіданні Вченої ради Університету Грінченка

29 листопада 2018 року відбулось чергове засідання Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка. Під час засідання проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Наталія Морзе ознайомила членів Вченої ради з результатами реалізації проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, учасником якого є Університет, за період з 15.10.2017 р. по 15.10.2018 р.

По завершенню, рішенням Вченої ради Університету Грінченка був схвалений звіт щодо виконання завдань проекту та ухвалено долучити співробітників Інституту післядипломної педагогічної освіти до реалізації проекту.

 

Детальніше…

Порядок денний засідання Вченої ради від 29 листопада 2018 року

Витяг з протоколу № 10 засідання Вченої ради від 29 листопада 2018 року

Презентація

Звіт діяльності