Зустріч учасників міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)

11_21-22_moped_08

Зустріч учасників міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)

21-22 листопада 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (м. Умань) відбулася зустріч представників Університетів – учасників проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP: ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Університет Деусто (Іспанія), Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Кіпрський університет (Кіпр), Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, ТзОВ “Quality Ukraine”.

Київський університет імені Бориса Грінченка представляли – Н.В. Морзе, координатор проекту в університеті, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, М.А. Бойко, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики.

Під час зустрічі було детально обговорено звіти по реалізації проекту, основні завдання та очікувані результати за проектом в цілому. Н.В. Морзе представила звіт про виконану роботу, продемонструвала нові створені навчальні курси для студентів, прозвітувалась про проведені тренінги для викладачів та вчителів та про заплановані заходи.

Представники усіх університетів представили свої курси, прозвітувались про отримання техніки та виконану ними роботу відповідно до плану проекту.

Також на зустрічі розглядалися питання: сценарій відео про отримання техніки – сучасний стан, ідеї щодо екосистеми MoPED; оформлення матеріалів про проведені тренінги на диску Google, таблиці з інформацією про кожного партнера; звіти з оцінюванням тренінгів; стан реалізації четвертого робочого пакету, прогрес, проблеми, ризики, несподівані результати, плани; контроль якості та моніторинг; поширення та експлуатація результатів проекту.

Порядок денний зустрічі