Тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів та НПП Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках проекту MoPED

111

Тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів та НПП Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках проекту MoPED

У Київському університеті імені Бориса Грінченка у період з 13 по 25 червня відбулися тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів та НПП Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED13 червня тренінг «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для формувального оцінювання» провели Наталія Морзе (проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор), Марія Гладун (старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти).

Ціль тренінгу була ознайомлення учасників з поняттям «формувальне оцінювання», перевагами і недоліками, порівняння його з традиційним оцінювання, дізнатися про пірінгове оцінювання та цифрові інструменти для його впровадження. На занятті вчителі працювали з картами знань, QR-кодом, опитувальниками Mentimeter, Socrative, онлайн дошками та таблицями ЗХД.

Працювали в групах, 49 учасників опановували роботу з новими цифровими інструментами, отримали нові ідеї щодо реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі закладів освіти, набули нові професійні вміння та навички, здобули позитивні враження та обмінялись досвідом.

14 червня тренери Наталія Морзе та Марія Гладун провели тренінг «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів. Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні».

Тренери адаптували та представили матеріали навчальних семінарів, які проходили в рамках проекту MoPED: ознайомче навчання в м. Більбао, Іспанія, 19-23 березня 2018 року; навчальні тренінги проведені командою науковців із Університету Деусто, Іспанія, на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 11-15 березня 2019 року.

На тренінгу учасники ознайомилися з поняттям «Inquiry Based Learning», етапами дослідження, етапами підготовки до проектної діяльності, особливостями впровадження STEM, розглянули електронні освітні ресурси для створення цифрових дослідницьких середовищ.

Зокрема викладачі та НПП Університету дослідили функціонал порталу Go-Lab та можливість створення власних середовищ дослідницького навчання на платформі Graasp. Було докладно розглянуто основні можливості платформи, зокрема, використання вбудованих додатків для проведення віртуальних і віддалених експериментів, інтеграцію Graasp з зовнішніми ресурсами, ролі користувачів і взаємодію між ними тощо.

Учасники підкреслили актуальність і корисність тренінгу, зазначивши, що мають намір використовувати набуті знання у педагогічній діяльності.

24 червня СвітЛана Василенко (заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ інформатизації освіти) провела тренінг «Сторітелінг в освітньому процесі». Тренер адаптувала та представила матеріали навчальних семінарів на ознайомчому навчанні, які проходили в м. Нікосія (Кіпр) 3-10 червня 2018 року та в м. Більбао (Іспанія) 19-23 березня 2018 року.

На тренінгу учасники ознайомилися з поняттям «сторітелінг», розглянули основні цілі та функції сторітелінгу, створили власну цифрову історію, ознайомилися із застосуванням коміксів в освітній діяльності та навчилися працювати з електронними ресурсами для їх створення.

Учасники висловили думку: «Всі активності були корисними та інформативними. Нам продемонстрували інноваційні методи та технології при організації роботи зі студентами, поділилися цікавими освітніми ресурсами для розвитку навичок 21 століття та модернізації освітнього процесу».

25 червня Наталія Морзе та Марія Гладун провели тренінги «Онлайнова педагогіка та структура дизайну для ефективного онлайн-навчання»; «Співпраця та коллаборація».

Викладачі та НПП Університету Грінченка аналізували курси за видами навчальної діяльності, створили орієнтовний оптимальний дизайн курсу для ефективного навчання.

Було розглянути нові концепції в підвищенні мотивації до навчання студентів, організації роботи в команді, методи саморозвитку та навчання. В рамках тренінгу учасники удосконалили soft-skills, взяли участь у діловій грі “Зефірна башта”, обговорили особисті приклади невдач та продемонстрували взаємозв’язок між невдачами та уроками, які можна з них винести. Крім того було розглянути поняття співпраці та коллаборації. Учасники навчалися використовувати онлайн інструменти для організації активного навчання.

Програма тренінгів доступна за посиланням 

Участь у заходах сприяла вдосконаленню цифрової й дидактичної  компетентностей викладачів та НПП ЗВО.

Звіт про проведений захід