Семінар “Використання цифрових технологій для математичної освіти”

Семінар “Використання цифрових технологій для математичної освіти”

В Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті інформаційних технологій та управління 21 червня 2018 року відбувся семінар “Використання цифрових технологій для математичної освіти” для викладачів кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, студентів спеціальностей Математика та Інформатика та інших членів факультету. Семінар був проведений кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри Вембер Вікторією Павлівною, учасником міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. В.Вембер адаптувала та представила матеріали тренінгу “The Use of Digital Technologies in Mathematics Education”, який відбувся в University of Cyprus у червні 2018 року.

Матеріали, що були презентовані колегами з Університету Кіпру в рамках тренінгу, можуть бути корисними для подальших досліджень за науковою темою кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін «Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці».

Вхідне опитування про програмні засоби та онлайнові ресурси, які використовуються для математичної освіти, було проведено з використанням власних мобільних пристроїв учасників, відповіді були відображені на запропонованій віртуальній дошці. Опитування показало, що більшість ресурсів, які використовують європейські партнери, мало відомі в нашому Університеті.

Учасники з інтересом ознайомилися з можливостями представлених онлайнових сервісів та математичних бібліотек, зокрема https://www.nctm.org, http://nlvm.usu.edu, http://www.multiplication.com, https://mathematics.library.cornell.edu, https://www.explorelearning.com.

Більш детальне дослідження можливостей та напрямків використання даних ресурсів буде корисним для впровадження, зокрема на спеціальностях “Математика” та “Інформатика”.

Звіт про проведений захід