Осінні канікули – час для професійного розвитку вчителів у рамках проекту MoPED

Осінні канікули – час для професійного розвитку вчителів у рамках проекту MoPED

На осінніх канікулах представники Київського університету імені Бориса Грінченка Морзе Наталія, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, та Василенко Світлана, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти, провели серію тренінгів з розвитку цифрової компетентності в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP для вчителів спеціалізованої школи № 238 м. Києва.

31 жовтня педагогічний колектив на чолі з директоркою Тетяною П’ятецькою активно долучились до досвіду Університету Деусто, Іспанія, працюючи на тренінгу «Електронні освітні ресурси для впровадження дослідницького підходу в навчанні». Педагоги ознайомилися з поняттям «Inquiry Based Learning», етапами дослідження, етапами підготовки до проектної діяльності, особливостями впровадження STEM, розглянули електронні освітні ресурси для створення цифрових дослідницьких середовищ, на прикладі порталу Go-Lab та платформи Graasp. Учасниками було позитивно сприйнято можливість використання вбудованих додатків для проведення віртуальних і віддалених експериментів, інтеграцію Graasp з зовнішніми ресурсами, ролі користувачів і взаємодію між ними тощо.

14 листопада відбувся тренінг «Сторітелінг в освітньому процесі», під час якого вчителі оновили своє уявлення про педагогічну технологію «сторітелінг», розглянули можливості використання сторітелінгу у освітньому процесі, створили власну цифрову історію, ознайомилися із застосуванням коміксів в освітній діяльності та навчилися працювати з електронними ресурсами для їх створення.

Тренінг 19 листопада був присвячений ознайомленню учасників з поняттям «формувальне оцінювання», визначенню переваг формувального і недоліків традиційного оцінювання, дізнатися про пірінгове оцінювання та цифрові інструменти для його впровадження. Тренерами було запропоновано працювати з картами знань, QR-кодом, опитувальниками Mentimeter, Kahoot, онлайн дошками та таблицями ЗХД, що були розроблені з використанням цифрових інструментів.

Учасники отримали нові ідеї щодо реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі, набули нові професійні вміння та навички, здобули позитивні враження та обмінялись досвідом.

Інформація опублікована на сайті закладу освіти.

 

Звіт про проведений захід