Навчальний тренінг у рамках проекту MoPED

05_11-15_moped_odessa_05

Навчальний тренінг у рамках проекту MoPED

13-16 травня 2019 року команда науковців Київського університету імені Бориса Грінченка взяла участь у навчальних тренінгах в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». Протягом чотирьох днів колеги-партнери з Кіпрського університету ділились власним досвідом, знаннями і вміннями щодо формування дослідницького (inquiry) та критичного мислення з українськими дослідниками.

Київський університет імені Бориса Грінченка представляли – координатор проекту в університеті Н.В.Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; С.В. Василенко, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти; М.А.Гладун, старший викладач кафедри комп’ютерних наук та математики Факультету інформаційних технологій та управління, І.П.Воротникова, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук; Л.А. Порядченко, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, Д.Л.Настас, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти.

Тренінги вразили учасників системністю методологічних засад та змісту, фаховою обґрунтованістю і можливістю запровадити запропоновані методики для розвитку STEM освіти; практичною дослідницькою діяльністю, в якій кожен учасник міг особисто здійснити дослідження, сформулювати гіпотезу та перевірити її на практиці з використанням інструментів Go-Lab. Кожна команда науковців-дослідників із 6 українських університетів представила розроблені на тренінгу дослідницькі простори навчання. Обговорення вибору ІТ-інструментів середовища Go-Lab для організації і проведення експериментів, коллаборації студентів сприяли розумінню інноваційних методик щодо запровадження дослідницького циклу та методів оцінювання. Рішення задачі та його презентація з використанням методу «Шість капелюхів мислення» сприяли розумінню учасниками теоретичних аспектів щодо критичного мислення та його елементів та аналізу прикладів. Яскравим завершенням навчальних тренінгів стало вручення сертифікатів.

Учасники навчальних тренінгів отримали нові ідеї щодо реалізації інноваційних технологій, набули нові професійні вміння та навички, здобули позитивні враження та обмінялись досвідом з колегами. За результатами навчання планується провести серію тренінгів для викладачів та студентів Університету, вчителів закладів середньої освіти міста Києва.

Матеріали зустрічі представлено на сторінці проекту у Facebook.

Інформація на порталі Університету Грінченка