Publications of project participants

Publications of project participants

Morze N., Vember V., Varchenko-Trotsenko L. How to create an effective flipped learning sequence in higher education. – Vol. 11. – 2019. – 139-160. – Available from: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29982/

Morze N., Smyrnova-Trybulska E., Boiko M. The Impact of Educational Trends on the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland. In E.Smyrnova-Trybulska (Ed.) . – E-Learning and STEM Education, „E-Learning“. – Katowice-Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia – 2019. – 365-379. – Available from: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30040/

Вембер В.П., Настас Д.Л. Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної
середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9 жовтня 2018 року, м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 110 c. – С.10-12. – Режим доступу: http://www.ktoi.npu.edu.ua/uk/konferentsii/154-materialy-konferentsii

Вембер В.П. Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання // Електронне наукове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». – №2(5). – 2018. – С.41-50. ISSN: 2414-0325. – DOI : 10.28925/2414-0325.2018.5.4150 . – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/163#.XGfdgS3vWog

Морзе Н. В., Буйницька О. П., Варченко-Троценко Л. О. Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9 жовтня 2018 року, м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 110 c. – С.33-35. – Режим доступу: http://www.ktoi.npu.edu.ua/uk/konferentsii/154-materialy-konferentsii

Морзе Н., Гладун М., Василенко С. Шляхи мотивації викладачів університетів до підвищення рівня цифрової компетентності // Електронне наукове видання «Відкрите освітнє
е-середовище сучасного університету». – №1(4). – 2018. – С. 16-32. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164/241#.XKNNOJgzaUk

Morze N., Smyrnova-Trybulska E., Gladun M. Selected aspects of ibl in STEM-education, E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists. – Vol. 10. – 2018. – Pp. 361-380. ISSN: 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN: 978-83-66055-05-6. – Available from: http://weinoe.us.edu.pl/node/1430